Loge George Martin 3 is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat onze Loge geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn uw giften aan onze loge aftrekbaar bij uw inkomstenbelasting, uiteraard wel binnen de daarvoor geldende regels.

Het RSIN- (fiscaal) nummer van Loge George Martin 3 is 816356853. Dit nummer heeft u nodig bij uw aangifte. 

Wilt u uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben en maximaal profiteren van belastingvoordeel? Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst met Loge George Martin 3  aan. In deze overeenkomst legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Het KvK nr is 34109874.

Voor informatie over het jaarverslag en bestuurs leden kunt u mailen naar : secr.gm3@gmail.com