De Loge

George Martin III - LogoEen Loge is de plaats waar Vrijmetselaars bijeenkomen. Maar het woord loge of werkplaats is tevens de aanduiding van de groep waarbij de Vrijmetselaar is aangesloten en tezamen de rituelen uitvoert en een nauwe verwantschap heeft met elkaar. Op deze plaats wordt je ook als leerling ingewijd in de geheimen van de Vrijmetselarij.

De Loges in Nederland zijn relatief autonome verenigingen  en hebben een eigen bestuur dat tevens de rituele functies vervult. De Voorzittend Meester en de Eerste en Tweede Opziener leiden samen met een aantal andere verkozen meester Vrijmetselaars de rituele bijeenkomsten in de Tempel. Deze functionarissen noemen we Officieren. Daartoe behoren ook onder andere de Secretaris, de Schatbewaarder, de Redenaar en de Ceremoniemeester, die allen deel uitmaken van het rituele ‘spel’ dat met elkaar in de tempel gespeeld wordt.

De Vrijmetselarij is geen vrijblijvende aangelegenheid. Wie Vrijmetselaar wil worden heeft een keuze gemaakt om op een bepaalde manier met het leven, en vooral met zichzelf bezig te zijn. Daar horen ook verplichtingen bij. De Loge is geen plek waar je naar toe gaat als je niets beters te doen hebt. Er worden afspraken gemaakt wanneer de Loge zitting heeft en daar wordt een programma voor opgezet met inwijdingen, lezingen (bouwstukken) en thema-avonden. Daar is de inzet van elk logelid van groot belang om tot verkenning, verdieping en saamhorigheid te komen.

Toetreden

Tot de Vrijmetselarij kan iedereen van af 18 jaar toetreden, zonder onderscheid van ras, etnische achtergrond, levensbeschouwing en godsdienst. Wel dient men ‘vrij’ en van ‘goede naam’ te zijn. Vrij betekent dat je niet in conflict komt met de eigen maatschappelijk of eventuele godsdienstige bindingen. Van goede naam wil zeggen dat je je houdt aan de regels van de maatschappij waarvan je deel uitmaakt.

Wilt u meer weten, neem dan contact  met ons op. Desgewenst spreken we dan een persoonlijk informatief gesprek af waarin wij u nader kunnen informeren over de inhoud en de vorm van de Vrijmetselarij. En over alle stappen die kunnen leiden van belangstellende naar meester Vrijmetselaar.