Inspiratie

De Vrijmetselarij is -zou je kunnen zeggen-  een inspiratiebron om jezelf goed te leren kennen, om hopelijk uiteindelijk misschien wel een beter en vollediger mens te worden. Zelfkennis opdoen is een voortdurend bouwen en schaven aan jezelf, en aan je houding ten opzichte van een ander. Dit zal dan kunnen leiden tot een beter onderling begrip, tolerantie en saamhorigheid. Ieder zal dit op zijn eigen manier trachten te verwezenlijken.

Niet vergeten mag echter worden dat Vrijmetselaars ook maar gewone mensen zijn, met hun aardige en minder aardige kanten. Die allen op eigen gelegenheid aan de poort hebben geklopt. Met of zonder resultaat. Hechte vriendschappen hoeven ook niet te ontstaan binnen de Loge. Maar het kan wel. Iedereen dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, in de samenleving en in de Loge. Zonder oordelen over een ander. Een teleurstelling in de houding van een Vrijmetselaar kan geen reden zijn om de doelstelling van de Vrijmetselarij af te wijzen. Er zijn nog vele mogelijkheden tot inspiratie. We zijn er immers om te zoeken, overal om ons heen.