Sociale functie

Naast de ‘arbeid’ in de Loge, heeft de Vrijmetselarij ook een sociale functie. "Na gedane arbeid is het goed verpozen" geldt ook voor een bijeenkomst in de Loge. Na afloop wordt er met elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, nagepraat en bijgepraat. Tweemaal per jaar, in december en juni, worden de St. Jansfeesten of zonnewendefeesten gehouden. Die bijzondere bijeenkomsten sluiten we doorgaans af met een feestelijke maaltijd.

Al deze gelegenheden dragen bij tot verhoging van de onderlinge broederschap en geven de ruimte elkaar ook persoonlijk beter te leren kennen. Vrijmetselaars noemen elkaar broeder en zuster, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid.

Samenwerken staat centraal in de Vrijmetselarij. Binnen de Loge vervullen de leden een rol of een functie. Niemand is passief aanwezig. Ieder lid geeft een unieke bijdrage: zichzelf. Door actief bezig te zijn, ontdek je jezelf in alle facetten, je leert van jezelf en van elkaar. Vrijmetselaars overal ter wereld voelen zich met elkaar verbonden en vormen met elkaar de ‘Broederketen’, waarin elk individu een schakel is.

Wat kenmerkt de Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is een werkwijze die de mogelijkheid schept tot het "Ken Uzelf".                                                                                  Zij:

  •        inspireert om voelen, denken en handelen op één lijn te brengen
  •        verenigt mensen met uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige meningen
  •        maakt het mogelijk meer ondogmatisch en bewust te leven
  •        beschouwt niemand als beter of minder dan de ander
  •        heeft niet de wijsheid in pacht
  •        is een werkwijze om samen met anderen, je eigen zoekproces te volgen

Structuur

"Le Droit Humain" (het menselijk recht) is een internationale Vrijmetselaars organisatie voor mannen en vrouwen, opgericht in 1893 in Parijs. Elk van de meer dan 50 deelnemende landen heeft een Consistorie voor de maçonnieke aangelegenheden en een Nationale Raad voor de profane zaken. Via het hoofdkwartier in Parijs worden vele contacten onderhouden in de vorm van conferenties, conventen en colloquia. Ook tussen de nationale federaties bestaan er veel contacten en wederzijdse bezoeken.